Daniel Landa – Minový pole

  • Meno (názov subjektu)

  • Ulica, číslo

  • Mesto

  • PSČ

  • Právnická osoba

  • IČO

  • DIČ

  • IČ DPH

  • Adresa pre dodanie vstupeniek je zhodná s fakturačnými údajmi

  • Adresa pre dodanie vstupeniek

  • Vaše telefónne číslo

  • Váš email

  • Chcem aby mi bola faktúra zaslaná na vyššie uvedený email (vstupenky budú odoslané po jej uhradení)

   ánonie

  • počet vstupeniek

  • Vyberte si druh vstupenky

  • Začiarknutím nasledujúceho políčka potvrdzujem že súhlasím so Všeobecnými obchodnými podmienkami.